Mandalay Resources Corporation tillkännager påbörjande av utveckling på Youle-ådern

TORONTO, Sept. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) meddelar att den första åtkomstvägen har slutförts vid Youle-ådern och att utvecklingen nu påbörjats.    

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterade: ”Vi är oerhört nöjda med att teamet på ett säkert sätt och tidigare än planerat fått tillgång till Youle på 957-nivån. Vidare har utveckling på ådern påbörjats och vi kommer att börja bearbeta malm under september. Vi förutser att den första pallen ska brytas i slutet av det fjärde kvartalet i år.”

Dominic Duffy fortsätter, ”Inledande analyser har varit som förväntat, varav det mest betydande var 118 g/t guld och 55,3 % antimon över en verklig bredd av 0,2 meter.

Vi kunde komma åt Youle-ådern tidigare trots att designändringar gör att åtkomstvägen kan börja högre upp på den primära åtkomstrampen. Med tillgång till malmkroppen kommer utveckling och skivpallbrytning att gå snabbare och vi förväntar oss en ständig ökning av Youle-produktionen under de kommande tolv månaderna.”

Dominic Duffy avslutar, ”Vad gäller prospekteringssidan så har den sena starten av våra borrprogram 2019 lett till att analyser försenats på viktiga prospekteringshål, men vi kommer att ge en uppdatering om alla våra borrprogram i slutet av september.”

Tabell 1: Initiala Youle-åderhalter

Vein Sampled Sampled Date Intercept
Easting
(Mine
Grid)
Intercept
Northing
(Mine Grid)
Intercept
Elevation 
(Mine Grid)
True
Width (m)
Au
Grade
(g/t)
Sb
Grade
(%)
Main Vein North Wall 2/9/19 15413 6751 960 0.15 78.1 59.5
Main Vein North Wall Duplicate 2/9/19 15413 6751 960 0.15 36.9 60.3
Main Vein North Wall Duplicate 2/9/19 15413 6751 960 0.15 49.1 60.9
Main Vein South Wall 2/9/19 15413 6747 960 0.20 64.8 37.1
Main Vein North Wall Duplicate 2/9/19 15413 6747 960 0.20 118.0 55.3
Main Vein North Wall Duplicate 2/9/19 15413 6747 960 0.20 55.3 49.2
Splay Vein North Wall 28/8/2019 15409 6751 960 0.11 14.0 31.4
Splay Vein South Wall 28/8/2019 15408 6747 960 0.08 24.0 19.2

Bilder till detta tillkännagivande finns tillgängliga på

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d466e86-156f-40bf-8fa2-e73a74a58a7c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7069973f-aea6-45bf-80fb-b7bcf755deaf

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Youle-fyndigheten (Costerfield) och Aurora-zonen (Björkdal). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.